Veri Sahibinin Başvuru yöntemleri

Okkıran Carpet

Veri Sahibinin Başvuru yöntemleriKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU AÇIKLAMASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), herhangi bir gerekçeyle kişisel verileri işlenen veri sahiplerini ilgili kişi olarak tanımlayıp 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır. Anılan Kanunu’nun 13/1 maddesi gereğince veri sorumlusu olarak Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak veya içeriği bilgisayarda doldurularak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

4. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 80030 NOLU CADDE NO:4 27200 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Noter Vasıtasıyla Tebligat

4. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 80030 NOLU CADDE NO:4 27200 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

okkiran@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nun 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu konuda başvuru formunuzda belirttiğiniz cevaplanma yöntemi dikkate alınacaktır.